Historie Sykovce

Vzhled i dispoziční uspořádání objektu Penzionu Sykovec je architektonickým dílem významného českého architekta, pana Jana Hirda Pokorného.
Tento architekt realizoval u nás i v zahraničí řadu architektonických návrhů a projektů. Ing. Arch 
Jan Hird Pokorný se narodil v roce 1914 v Brně. 
Vystudoval obor architektura na ČVUT v Praze. Později vystudoval stejný obor i na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. 
Jan Hird Pokorný je autorem mnoha projektů v předválečném Československu. Ovšem jen jediný z nich byl realizována a do dnešního dne je plně funkční. Jedná se právě o Penzion Sykovec. Po okupaci Československa odešel do Švédska a od roku 1940 žil v New Yorku.

J. H. Pokorný - portrét

V 50. letech 19. století si Jan Hird Pokorný pořídil a zrekonstruoval dům na Manhattanu, kde vybudoval architektonické studio.
Podílel se na rekonstrukci řady univerzitních budov na Kolumbijské univerzitě, ve Stony Brook nebo v Bronxu.
Za nejzdařilejší jsou považovány jeho návrhy knihoven a koncertních sálů.

Dům Morisse Jumela

Od 70. let se Jan Hird Pokorný věnoval renovacím historických budov. Pracoval v Památkové komisi města New York, jíž se stal předsedou.
Z této fáze jeho života je nejvýznamnějším projektem rekonstrukce bloku industriálních budov z roku 1810 v přístavu na jižním Manhattanu.
Renovoval také dřevěný dům z 18. století, v němž žil George Washington. 


Jan Hird Pokorný byl také velmi aktivním krajanem. V 60. letech byl tajemníkem Amerického fondu pro československé uprchlíky, který podporoval exulanty z komunistického Československa. Jako architekt má zásluhu na instalaci památníkuAntonína Dvořáka na Manhattanu (1997), na vybudování pomníku 
T. G. Masaryka ve Washingtonu (2002) i na rekonstrukcičeské národní budovy v New Yorku (2008). Ta byla následně převedena na český stát
za symbolický jeden dolar, což bylo zásluhou právě pana Jana Hirda Pokorného. 

Česká národní budova v New Yorku

Za svůj život obdržel Jan Hird Pokorný v USA i ve světě řadu architektonických ocenění. V roce 2001 se stal čestným občanem Brna, o rok později mu byla udělena cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě. V roce 2005 byl J. H. Pokornému udělen čestný doktorát na jeho mateřském ČVUT v Praze. Ve stejném roce byla uspořádána výstava jeho projektů v pražské galerii Jaroslava Frágnera. Bohužel nás tento významný člověk před pár lety opustil. Zemřel v New Yorku dne 20. května 2008 ve věku 93 let. V New Yorku je také pochován.

Jan Hird Pokorný

 

Zdroj: www.krajane.net

http://www.hotelkamzik.cz